utbildningar

Remcon – Din Verksamhetspartner

Din självklara samarbetspartner för att stödja medarbetares utveckling inom ledarskap och försäljning  

om oss
Utbildning i ledarskap

Lyckas med ditt ledarskap

Vi arbetar med mål för din organisation, din personliga utveckling och för att få balans i livet

Är du redo att investera i dig själv och i din personal?

Läs mer

Utbildning i självledarskap

Utveckla dig inom självledarskap

Dagens medarbetare står inför utmaningen att
  • bli bättre på att delegera
  • balans i livet
  • nå uppsatta mål
  • utveckla sina egenskaper

Läs mer

Bli en bättre säljare

Lyckas med din försäljning

Bli bättre på att göra din behovsanalys, presentation och  lyckas med dina avslut

Vill du öka din försäljningen med högre täckningsbidrag

Läs mer

Harrison Assesstments

Välj – utveckla och behåll

HARRISSON ASSESSMENTS profilanalyser tydliggör på ett illustrativt och pedagogiskt sätt dina beteendemönster och vad du bör arbeta med för att bli ännu bättre

Harrison Assessments lösningar bygger på mer än 25 års forskning kring prestation som fokuserar på att förstå skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande medarbetare. Mer än 175 olika egenskaper utvärderas, medan de flesta utvärderingar i branschen bara mäter 10 till 20. 

Läs mer