HARRISON ASSESSMENTS

EN KARTA ÖVER DINA STYRKOR

 

Remcon – Din Verksamhetspartner

Din självklara samarbetspartner för att stödja medarbetares utveckling inom ledarskap och försäljning  

Remcon - Din verksamhetspartner

Harrison Assessments

Vad skulle det innebära för dig och ditt företag om
du fick en karta över dina styrkor?

Harrison Assessments lösningar bygger på mer än 30 års forskning kring prestation som
fokuserar på att förstå skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande
medarbetare. Mer än 175 olika egenskaper utvärderas, medan de flesta utvärderingar i
branschen bara mäter 10 till 20.

Harrison Assessments unika ParadoxTechnology™ lyfter fram medarbetare som har tre
gånger högre sannolikhet att nå affärsresultat.

ParadoxTechnology™ erbjuder mycket specifik information om enskilda anställda
angående deras arbetstillfredsställelse och individuella behov. Denna information gör
det möjligt för ledare att enkelt korrigera sitt beteende med syftet att bli en bättre ledare
samt utveckla sig själv och sina medarbetare.

En karta över dina styrkor

* Vad skulle det innebära för dig om du   fick en karta över dina styrkor?
* Vad tror du effekten skulle bli om du omsätter dessa styrkor till konkret handling?

* Harrison Assessments är den enda utvärderingsverktyget som utnyttjar  kraften av
paradoxer
* En paradox är resultatet av att integrera två till synes motsägelsefulla beteenden som
båda bidrar till en individs succé
* Individer som kan balansera paradoxer har 3 gånger så stor chans att lyckas

HARRISON ASSESSMENTS – teknologi och fördelar

Harrison Assessments identifierar beteende tendenser och implikationer som kan resultera i:
– Framgång på jobbet
–  Kvalitet på relationen med andra
–  Personlig uppfyllelse
–  Kulturell anpassning
–  Begränsningar eller “derailers” som kommer att hindra
framgång i jobbet
– Svårigheter i vissa situationer

Individuell analys med 2 rapporter

5000 Sek / person ex moms

 

Team

 

pris på förfrågan

 

Kontakt

Telefon

+46 (0)703 25 66 71

Email

info@remcon.se

Adress

Sandsjön 3 567 91  Vaggeryd