UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

 

”Självledarskap innebär att medarbetare får ett större ansvar för sin tid och utveckling, och leder sig själva i större utsträckning”

Självledarskap

Självledarskap – Led dig själv till framgång

 

Vill du göra en kompetensutveckling?

 

Vad är en kurs i självledarskap?

Du får arbeta med dina bra och utvecklingsbara egenskaper för att nå framgång. Programmet utgår från det viktigaste för dig och företaget . Programmet finns både i bokform och digitalt.

Vi träffas 6 gånger där det första mötet är ett startmöte. Där får du en bok i motiverande självledarskap samt inloggningsuppgifter till BIZNIZ TOOLS hemsida för den digitala versionen.
Möte 2-5 är c:a 1 timme C.a 1 gång i månaden
möte 6 är ca 3 – 6 månader efter avslutad träning

 

Vad får jag ut av programmet?

Idag står många inför utmaningar som att:

 • få hela livspusslet att fungera och hinna med arbete, familj och fritidsintressen.
 • ha det som krävs (attityder) för att nå önskat resultat. Vi kommer därför att arbeta med metoder för utveckling och förstärkning av de attityder som medarbetarna vill utveckla och stärka
 • nå mål. Vi kommer att fokuserat arbeta med ett ännu mer målinriktat beteende.
 • leda sig själv. Bland annat kommer vi att arbeta med områden som:

o  ta initiativ
o  din potential
o  självkännedom
o  attityder, vanor, värderingar och motivation
o  vikten av mål
o  mer effektivt utnyttjande av din tid
o  hälsa och stress
o  kommunikation och relationer
o  balans i livet

Varför skall jag välja motiverande självledarskap?
 • Resultatorienterad träning.
  Målen vi arbetar med är av tre olika slag:
 1. Organisatoriska mål.
  Syftet är att varje medarbetare på ett bättre sätt ska förstå hur de ska bidra.
 2. Personliga mål –
  för att utvecklas och förbättra den personliga effektiviteten
 3. Målen för balansen –
  mellan arbete och privatlivet.

Vad gör du som coach?

Elitidrottare tar stöd av en PT. På motsvarande sätt anlitar företag mig som ledarutvecklare. Jag följer mina kunder över tid för att säkerställa att vi når verkliga resultat. Givetvis utgår jag från era specifika mål, förutsättningar och utmaningar. Genom att ta sikte på målet och konsekvent ta steg i rätt riktning så kommer du att nå framgång.

Har du någon utbildning?

Vi är certifierade av BIZNIS TOOLS som ledarutvecklare och säljtränare. Varje månad träffas vi antingen digitalt eller på konferens för utbildning och i att tränas inom ledarskap och försäljning.

Remcon - Din verksamhetspartner

Din självklara samarbetspartner för att stödja medarbetares utveckling inom självledarskap

Var kan man gå motiverande självledarskap?

Måste jag åka väg på utbildningen eller är det digitalt?

Träningsprogrammet kan vara både vara digitala eller som personliga möten. När det gäller personliga möten så kommer vi till din arbetsplats vid en tid som passar dig.

Var finns ni?

Remcon finns i Vaggeryd som ligger utanför Jönköping. Våra kunder finns över hela Småland samt i Göteborg. BIZNIZ TOOLS som franchisingföretag har ledarutvecklare & säljtränare som täcker hela landet.

Hur kommer jag in kontakt med dig?

 • Du kan boka tid på vår hemsida
 • Maila oss på info@remcon.se
 • ringa oss på 0703 25 66 71

Kostar det något att träffa dig?

Att boka in ett möte för att få information om oss samt att vi gör en SWOT-analys är gratis. Mötet tar c:a 1 timme

Individuellt

21 000 Sek / person
+ moms

 

Team

 

pris på förfrågan

 

Kontakt

Telefon

+46 (0)703 25 66 71

Email

info@remcon.se

Adress

Sandsjön 3 567 91  Vaggeryd